วัดมหิงษาราม ต.บางกระบือ อ.สามโคก ปทุมธานี
Wat Mahingsaram, Bang Krabue Subdistrict, Sam Khok District, Pathum Thani

“ไหว้พระ ชมโบสถ์เก่า กราบหลวงพ่อพิสาร บูชาตะกรุดคู่ชีวิต”


โบถส์เก่าวัดมหิงษาราม1

ที่ตั้งวัดมหิงษาราม
เลขที่ 35 หมู่ที่ 2 บ้างกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 02-952 92145

ป้ายวัดมหิงษาราม

ประวัติวัดมหิงษาราม
วัดมหิงษาราม เดิมเป็นวัดร้าง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดร้าง” หรือ “วัดนอก” บ้าง ตามสภาพที่เห็นในขณะนั้น จากสภาพที่เหลือพอให้ทราบว่า

พระอุโบสถเก่า

วัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมามีภิกษุและชาวบ้านได้เห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการตามกฏระเบียบยกจากวัดร้างเป็นวัดที่มีภิกษุจำพรรษา และได้รับประกาศเป็นวัดในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2541

โบถส์เก่าวัดมหิงษาราม
พระประธานในพระอุโบสถเก่า

พระพุทธรูปยืน พระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระพุทธสาวก


เสนาสนะภายในวัด คือ ศาลาการเปรียญ ศาลาธรรมสังเวช และอุโบสถเก่าบางส่วน ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นอยู่ มีศาลฤาษีซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพกันมาก


นอกจากนั้น วัดมหิงษาราม ยังได้รับความนิยมศรัทธามากในเรื่อง ตะกรุดของหลวงพ่อพิสาร เรียกว่า “ตะกรุดคู่ชีวิต” ที่เชื่อว่า เป็นเครื่องรางของขลังที่หลวงพ่อพิสาร ท่านจะจารเองทุกดอก เขียนเอง ม้วนเอง ถักเชือกเอง

การเดินทางมาวัดมหิงษาราม

Comments

comments