วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Wat Mun Jindaram, Bueng Yitho Subdistrict, Thanyaburi District, Pathum Thani Province

“วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ ๕ สักการะบูชาพระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน)”


ที่อยู่วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 98 ริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 080-778-2986, 089-9445765

ประวัติวัด

วัดมูลจินดาราม สร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 มีพระปฏิบัติราชประสงค์ (นายมูลเลอร์ ชาวเยอรมัน) กับนางจีน ผู้เป็นภรรยา อนุญาตสร้างวัด ทั่วไปเรียกว่า “วัดคลองห้า” ตามนามท้องถิ่นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2442 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (ร.6) และพรบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีทรงเปิดเมืองธัญญบุรี เมื่อเสด็จกลับจากพิธี ได้เสด็จมายังวัดมูลจินดาราม ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมา โดยทรงตัดนิมิตด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามว่า “วัดมูลจินดาราม” เพื่อให้สอดคล้องกับผู้สร้างวัด คือ นายมูลเลอร์ (พระปฏิบัติ ราชประสงค์) และนางจีนผู้เป็นภรรยา

วัดมูลจินดาราม หรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ห่างจากตลาดรังสิต 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต-นครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 79 ไร่ 65 ตารางวา

มีอุโบสถกว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว

เสนาสนะในวัดมูลจินดาราม มีกุฏิสงฆ์ 9 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 4 ชั้น ศาลาปฏิบัติธรรม

หอระฆัง
พระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน)
พระประธานที่ศาลาการเปรียญปางมารวิชัย และพระพุทธโสธรจำลองปางสมาธิ
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

ชมภาพบรรยากาศวัดมูลจินดาราม
[smartslider3 slider=18]


การเดินทางมาวัดมูลจินดาราม ธัญบุรี ปทุมธานี

Comments

comments