ทำบุญทำทานให้อาหารปลาธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยา

การรักษาโรคแผนโบราณ

watnamwon-pathumthani-18

ที่ตั้งวัดน้ำวน Wat Nam Won

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ 02-581 5804, 02-581 5845

watnamwon-pathumthani-12

ประวัติวัดน้ำวน

วัดน้ำวน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2214 โดยชาวมอญในสมัยสุโขทัย ชื่อว่า สมิงรามัญ รามสิทธิ์ มีอาชีพล่องแพ นำซุงไม้สักมาขาย เกิดแพแตกตรงที่น้ำวน

จึงสร้างวัดขึ้น แล้วให้ชื่อวัดว่า “วัดน้ำวนรามสิทธิ์” ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่ ให้ชื่อวัดว่า “วัดน้ำวน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2244 และเปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2517

watnamwon-pathumthani-17

ภายในวัดมี พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 มีศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ เจดีย์ หลวงพ่อสังกัจจายนะ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระไตรปิฏกใบลานภาษารามัญ พระเจดีย์ทรงมอญ


ชมภาพบรรยากาศวัดน้ำวน – Wat Nam Won Photo Gallery

[metaslider id=4929]


การเดินทางไปวัดน้ำวน
พิกัด GPS ละติจูด 13.974711 ลองจิจูด 100.525857

Comments

comments