วัดแสงมณี (วัดลำน้ำ) ต.บึงบา อ.หนองเสือ ปทุมธานี
Wat Saeng Mani (Wat Lam Nam), Bueng Ba Subdistrict, Nong Suea District, Pathum Thani.
“สักการะบูชาพระพุทธรูปปางประทานพร และพระประธานในพระอุโบสถ ทำบุญให้ทานอาหารปลาที่มังมัจฉา”

วัดแสงมณี4

ที่ตั้งวัดแสงมณี
เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรติดต่อ 02 5461590} 02 9089119

วัดแสงมณี20

ประวัติวัดแสงมณี
วัดแสงมณี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 ตารางวา เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองซอยที่ 10 ผ่านทางด้านทิศเหนือ วัดแสงมณี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยมีนายกั๊ก กั๊กสี ริเริ่มในการสร้างวัด คุณนายแจ่ม แสงมณี เป็นผู้ถวายที่ให้สร้างวัด โดยให้ชื่อวัดว่า “วัดลำนาราษฏร์บำรุง” เพราะที่ตั้งวัดมีน้ำไหลผ่าน

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วัดแสงมณี” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ 2501 เพราะเป็นคุณงามความดของ คุณนายแจ่ม แสงณี จึงได้ใช้นามสกุลของท่านเป็นนามวัดสือบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

วัดแสงมณี3
พระพุทธรูปปางประทานพร

วัดแสงมณีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2447 ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2451

พระอุโบสถ

ภายในวัดมีพระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ และมีพระพุทธรูป 150 องค์ โดยมีพระพุทธรูปเก่า 1 องค์ เป็นพระประธานในอุโบสถ


ภาพบรรยากาศในวัดแสงมณี

การเดินทางไปวัดแสงมณี หนองเสือ ปทุมธานี

Comments

comments