.
วัดสะแก ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Wat Sakae, Sam Khok Subdistrict, Sam Khok District, Pathum Thani

“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ชมอาคารทรงไทยแบบรามัญ พระอุโบสถเก่าสมัยอยุธยา”
.

วัดสะแก
ที่ตั้ง : ตำบล สามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160
FB วัดสะแก

วัดสะแก ตั้งอยู่ที่ตำบลสามโคก ห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในวัดมีกุฏิสงฆ์ อาคารทรงไทยแบบรามัญ เป็นอาคารเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองและเจดีย์แบบอื่น มีโบสถ์และหอระฆังเก่าสมัยอยุธยา ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชมชวนให้ชาวพุทธเดินทางไปที่วัดสะแก

“กุฏิสงฆ์ อาคารทรงไทยแบบรามัญ”

วัดสะแก ห่างจากจังหวัดปทุมธานีเพียง 6 กิโลเมตร วัดนี้สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2115 สมัยอยุธยาตอนกลางในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา วัดนี้แต่เดิมเป็นที่อยู่ของพวกรามัญหรือมอญที่สืบเชื้อสายต่อ ๆ กันมา โดยนำเอาชื่อตำบลท้องถิ่นของประเทศมอญมาตั้งชื่อเพื่อให้สะดวกแก่ลูกหลานที่จะมาติดต่อตามหาญาติพี่น้องว่าอยู่ ณ ที่ใด

เฉพาะที่วัดสะแกนี้มีชื่อเรียกตามภาษามอญว่า ตำบลตองเปอะ ตำบลกวานปลื้ม ตำบลกวานเกาะปั้น ตำบลกวานบ้านธาตุ ฯลฯ ต่อมาเมื่อคนไทยอพยพลงมา ทำให้มอญต้องกลับไปประเทศของตน เมื่อมอญเดือดร้อนถูกรุกรานก็จะอพยพลงมา เป็นอยู่หลายครั้ง

จนพระยาเจ่ง คชเสนีได้นำพวกมอญมาสวามิภักดิ์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ให้อยู่ที่เมืองสามโคก ประกอบอาชีพปั้นโอ่ง อ่าง เครื่องใช้ดินเผา จนมีชื่อเรียกกันว่า โอ่งสามโคก หรือตุ่มสามโคก ที่เวลานี้เหลือไม่มากนัก

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานในพระอุโบสถ สร้างด้วยหินศิลาแดงหน้าตักกว้าง 3 ศอก

วิหารไทยลายฝรั่ง พระพุทธรูปแบบยืน ปางอุ้มบาตร ตู้เก็บคัมภีร์ลาดน้ำหยด คัมภีร์แบบใบลาน ซึ่งทำด้วยงาช้าง หอระฆังสมัยอยุธยา อีกทั้งอาคารทรงไทยแบบรามัญเป็นอาคารเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์แบบอื่น ๆ โบสถ์ พระพุทธรูป อาคารเรือนไทยที่ล้วนแล้วมีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. +66 2977 2061


แผนที่วัดสะแก สามโคก ปทุมธานี


Comments

comments