วัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Wat Sawaeng Samakkhitham, Khlong Ha Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani.

“สักการะพระเจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปสีขาวปางแสดงธรรม พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาใต้ต้นโพธิ์ พระพุทธชินราชจำลองและพระเกจิในศาลารวมศรัทธาและพระประธานในพระอุโบสถ”


ที่ตั้งวัดแสวงสามัคคีธรรม คลองห้า
คลองระบายน้ำคลองที่ห้า หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรติดต่อ 02-5772390
facebook.com/watsawangsamakkeetham/

ประวัติวัด
พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยที่นาและบ้านเรือนราษฎร หน้าวัดทางทิศตะวันออกติดกับคลองระบายน้ำ เดิมวัดแสวงสามัคคีธรรม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2505
มีนาย แสวง สมสวย และนางสวิง ยินดี ผู้เป็นน้องสาวผู้ถวายที่ดิน และเป็นผู้ทำการสร้างวัดในด้านทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆได้รับการช่วยเหลือบริจาคโดยผู้ใหญ่ เสงี่ยม เพ็ชรน้อย และนายพะยอม เพ็ชรน้อย

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า “วัดใหม่“ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 เขต วิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร ได้รับพัทธสีมาเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทำพิธีฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549


ภาพบรรยากาศวัดแสวงสามัคคีธรรม


Comments

comments