วัดธรรมราษฎร์เจริญผล (คลอง ๑๓) ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
Wat Thammarat Charoen Phon (Khlong 13), Nong Sam Wang Subdistrictฒ Nong Suea District, Pathum Thani.
“วัดคลอง ๑๓ มีความเงียบสงบ เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น เขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ์”


วัดธรรมราษฎร์เจริญผล4

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 47 บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 086-508 0235
facebook.com/Watthamratcharoenphon

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

ประวัติวัด
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยมีนายผล โพธินิมิตร บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้ขนานนามวัดว่า “วัดธรรมราษฏร์เจริญผล” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ผู้ถวายที่ดินและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491 และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล8
ภายในบริเวณวัดมีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์

ภาพบรรยากาศภายในวัดธรรมราษฎร์เจริญผล


Comments

comments