วัดน้ำปาด ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
Wat Nam Pat, Chompoo Subdistrict, Noen Maprang District, Phitsanulok

“วัดเก่าแก่ สักการะบูชา ขอพร พระประธานในพระอุโบสถ และชมจิตกรรมฝาผนังโบสถ์อายุร้อยปี”

ที่ตั้งวัดน้ำปาด
บ้านน้ำปาด ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

ประวัติวัดน้ำปาด
วัดน้ำปาด อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 5 สังกัดมหานิกาย

วัดน้ำปาด เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตำบลชมพู ชาวบ้านชอบเรียกว่า “วัดเฉลียงงาม” เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2382 ตามหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนวัดไว้ มีชื่อว่า “วัดน้ำปาด” มาแต่เดิม คู่กับหมู่บ้านน้ำปาด จากหลักฐานในแผนที่เมืองพิษณุโลก กรมแผนที่ได้จัดทำไว้เมื่อปี พ.ศ.2461 ได้ระบุวัดและตำแหน่งที่ตั้งวัดไว้ กรมศาสนาได้สำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินศาสนสมบัติเมื่อปี 2475

วัดน้ำปาด” เหตุที่มีชื่อว่า “วัดเฉลียงงาม” ระบุในเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก) เลขที่ 182 ออกวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2520 นั้น เป็นการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานที่ดินผิดพลาดจากความจริง ในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดดังกล่าว โดยใช้ต้นไม้ชนิดหนึ่ง “ต้นเฉลี่ยงงาม” เป็นต้นไม้ใหญ่มีอายุประมาร 100 กว่าปี อยู่ในบริเวณที่ดินของวัด ผู้ให้ข้อมูลจึงเอาชื่อต้นไม้ดังกล่าวเป็นชื่อ “วัดเฉลียงงาม” ทำให้ปรากฏชื่อ “วัดเฉลียงงาม” ในเอกสาร(น.ส.3 ก)  ดังนั้น “วัดน้ำปาด” หรือ “วัดเฉลียงงาม” ก็คือวัดเดียวกัน อยู่บนที่ดินแปลงเดียวกัน…..ต้นเฉลียงงาม อยู่ตรงบริเวณโบสถ์หลังเก่า ถูกตัดไปตอนเริ่มซ่อมโบสถ์หลังเก่า

พระอุโบสถเก่าอายุ ๑๐๐ ปี

พระอธิการสมชาย เจ้าอาวาสวัดน้ำปาด กล่าวว่า โบสถ์ดังกล่าว เป็นโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งจะมีทางเข้าประตูเดียว แต่โบราณพระภิกษุสงฆ์มักจะมาสวดมนต์ภายในอุโบสถเป็นประจำ และเชื่อว่าจะท่องจำวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตั้งแต่อาตมาได้มาจำวัด และเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าอายุน่าจะมากกว่า 100 ปี

พระประธานรูปหล่อสำริด พระประธานในพระอุโบสถเก่า

ภายในอุโบสถจะมีพระประธานรูปหล่อสำริด เป็นที่สักการะของคนในหมู่บ้าน และโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอกจะมีจิตรกรรมที่วาดโดยช่างพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวการทำความดีความชั่ว ความเชื่อของชาวบ้าน และวิถีชาวบ้านในยุคนั้น อาทิ การทำบาปจะตกนรก ภาพรถไฟกรุงเทพชียงใหม่ เป็นต้น สร้างความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

การปฏิบัติเข้าสักการะโบสถ์ 100 ปี
1. บูชาพวงมาลัยดอกมะลิสด หรือดอกไม้สีขาวสด
2. เดินตั้งจิตอธิฐานขอพรตามปรารถนารอยโบสถ์ 3 รอบ
3. เข้ากราบสักการะภายในโบสถ์พร้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสดหรือดอกไม้สีขาว


ภาพบรรยากาศวัดน้ำปาดการเดินทางไปวัดน้ำปาด พิษณุโลก

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#โบสถ์100ปี
#ภาพจิตกรรมฝาผนังโบราณ
#วัดน้ำปาด
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล

Comments

comments