วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Wat Khuha Sawan, Phitsanulok
“สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไหว้พระ ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา”

วัดคูหาสวรรค์9

ที่ตั้งวัดคูหาสวรรค์
เลขที่ ริมถนนสิงหวัฒน์ หรือ ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก
เบอร์โทรติดต่อ 086- 9260571, 081-3798647, 061-3265509

วัดคูหาสวรรค์0

ประวัติวัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2466 โดยมีหลวงพ่อพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการและได้อยู่ปกครองวัดเป็นรูปแรก ชาวบ้านมักเรียกนามวัดนี้สั้นๆ ว่า “วัดคู” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาวัดปีละประมาณ 20 รูป สามเณร 2 รูป ที่ผ่านมามีเจ้าอาวาสแล้วทั้งหมด 6 รูป รูปปัจจุบันคือ พระครูสุปุญญนิวิฐ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์10

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดคูหาสวรรค์ ซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์ที่ 6 ของเมืองพิษณุโลก สร้างมาแต่ปี พ.ศ. 2514 ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทางวัดจึงดำริที่จะจัดสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้สมพระเกียรติคุณองค์มหาราชผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย เป็นศาลทรงไทยจัตุรมุข มุขหน้าบันทั้ง 4 เป็นประติมากรรมปูนปั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้งดงามสืบไป โดยจะใช้แรงงานพระและเณรในการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามเพื่อหารายได้ในการบูรณะก่อสร้างดังกล่าว ทางวัดคูหาสวรรค์จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชินราช-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เฉลิมพระนามว่า รุ่นมหาราช จำนวน 3,000 องค์ จัดสร้างเป็นครั้งแรกของเมืองพิษณุโลก โดยฝีมือ ช่างธนยศ เศวรวิจิตร หรือช่างประดิษฐ์ ผู้มีผลงานในการแกะพิมพ์ เหรียญนเรศวร 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม โดยประกอบพิธีปลุกเสก ณ 6 สถานที่สำคัญจาก 5 จังหวัด ในพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ สถานที่พระราชสมภพ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ครองราชย์และถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ทรงชนะศึกยุทธหัตถี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ทรงพักพระอิริยาบถทรงพระสำราญ วัดโตนดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ทรงพักทัพก่อนเสด็จสวรรคต เมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และที่พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์แรกของเมืองพิษณุโลก


บรรยากาศภาพในวัดคูหาสวรรค์


การเดินทางมาวัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก

Comments

comments