วัดคันลัด ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Wat Khanlat, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
“วัดมอญ พระประแดง วัดเก่าแก่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลวงพ่อหินอ่อน(พระมัณฑะเล) ศิลปะแบบมอญสวยงาม”

ที่ตั้งวัดคันลัด
เลขที่ 4 หมู่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ประวัติวัดคันลัด พระประแดง
วัดคันลัด เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 

สร้างขึ้น พ.ศ. 2349 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อชาวรามัญได้อพยพมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.2358 ผู้ที่เป็นหัวหน้านำชาวรามัญมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ท่านมีนามว่า “พระยานครเขื่อนขันธ์รามัญราชชาติเสนาบดีศรีสิทธิสงคราม” (ทอมา คชเสนี) เมื่อชาวรามัญแยกย้ายกันมาอยู่ ก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆ เหมือนกับครั้งที่อยู่เมือง เตริน หรือที่จังหวัดปทุมธานี หรือที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนผู้ที่มาอยู่ที่ตำบลทรงคนองแห่งนี้ ก็เลือกเอาวัดคันลัด ที่มีอยู่เดิมแล้ว เป็นวัดประจำหมู่บ้าน แล้วก็นิมนต์เอาพระชาวรามัญมาปกครองวัด เพื่อที่จะได้เอาบุตรหลานของตนบวช และศึกษาธรรมวินัย

วัดคันลัด อยู่ติดที่ว่าการอำเภอพระประแดง เป็นวัดที่มีความเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสุสานของช้างมาก่อน ในปัจจุบันวัดคันลัดมีความงดงามในแบบเรียบง่าย ด้านหน้าของทางประตูทางเข้าพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่เป็นแบบศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น ครองจีวร ที่มีลวดลายดอกไม้เล็กๆ ดูงดงาม

มีพระพุทธรูปประจำวัด ก็คือหลวงพ่อหินอ่อน (พระมัณฑะเล) เป็นศิลปะแบบมอญสวยงาม เดิมอยู่ในตู้ลายไม้สักตั้งอยู่ที่หอสวดมนต์แต่ภายหลังมีโจรชอบมาโขมยพระ ปรากฏอยู่บ่อยๆ เลยต้องยกเก็บไว้ในกุฏิเจ้าอาวาส เมื่อถึงงานปี หรือเทศกาลสำคัญจึงจะยกมาให้ประชาชนสักการะกัน

พระครูสุภัทรกิจาทร (พระอาจารย์หลาย) เจ้าอาวาสวัดคันลัดองค์ปัจจุบันนั้น เดิมที่ท่านเป็นคนบ้านคลองด่าน ใกล้วัดบางเหี้ย หรือวัดมงคลโคธาวาส ท่านเกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2492 ปีฉลู นามสกุลเดิม กิมยงค์ ท่านมีพี่น้อง 13 คน เป็นคนสุดท้อง พระอาจารย์หลาย ได้บรรพชาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2504 ที่วัดมงคลโคธาวาส หรือวัดหลวงพ่อปาน คลองด่าน ท่านย้ายมาอยู่วัดคันลัด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2504 ท่านก็จำพรรษาอยู่วัดคันลัดเรื่อยมา


ภาพบรรยากาศวัดคันลัด


การเดินทางไปวัดคันลัด พระประแดง

© เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด

#วัดคันลัดพระประแดง

Comments

comments