วัดด่านสำโรง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านลิขิต ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
“สักการะบูชาพระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปหยกเขียว ไหว้พระ ทำบุญ ถวายสังฆทานในวิหารบูรพาจารย์ “

ประตูทางเข้าวัดด่านสำโรง
ประตูทางเข้าวัดด่านสำโรง
วัดด่านสำโรง

ประวัติวัดด่านสำโรง
แต่เดิมเมืองสมุทรปราการร้างไปเนื่องจากภัยสงคราม เดิมบริเวณนี้เป็นป่าสำโรง ชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา จนเจริญเป็น หมู่บ้านใหญ่ชื่อว่าหมู่บ้านสำโรง หรือตำบลสำโรง แล้วชาวบ้านได้ทำการบูรณะวัด โดยวัดด่านสำโรง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2320 ในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายที่บริเวณใกล้วัดทางราชการได้เคยมาตั้งด่านเก็บภาษี จึงเรียกนามบ้านรวมถึงวัดว่า ด่านสำโรง คาดว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราว พ.ศ. 2320 เมื่อครั้งตั้งวัด

พระบรมรูป ร.๕
พระสีวลี
หลวงพ่อแย้ม

พระปิดตาหลวงปู่แย้ม วัดด่านสำโรง ถือเป็นพระปิดตาที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตและยังคงได้รับความนิยมในแวดวงนักสะสมพระเครื่อง ดัวยพุทธคุณที่เข้มขลังเป็นที่ปรากฏ โดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยม

ทางเข้าวัด
วิหารพระพุทธรูปหยกเขียว
พรพุทธรูปหยกเขียว

∴ พระอุโบสถ ∴
พระอุโบสถ
พระอุโบสถ
ด้านหน้าพระอุโบสถ
ด้านหน้าพระอุโบสถ
สิงโตหน้าโบสถ์
สิงโตหน้าโบสถ์
เจดีย์
บริเวณหน้าพระอุโบสถ
ศาลาราย
ศาลาราย
พระอุโบสถ
ศิลปกรรมพระอุโบสถ
พระพุทธรูปปางลีลาหน้าโบสถ์
พระอุโบสถ
ประตูพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
ภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
ภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
ภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
ภายในพระอุโบสถ

∴ วิหารบูรพาจารย์ ∴

พระประธานในวิหารบูรพาจารย์
พระประธานในวิหารบูรพาจารย์
รอยพระพุทธบาท ในวิหารบูรพาจารย์
พระประธานในวิหารบูรพาจารย์
วิหารบูรพาจารย์
ศิลปกรรมพระวิหาร ศาลา


หอระฆัง เสาหินกงล้อแห่งธรรม


เขตสังฆาวาส

กุฏิสงฆ์
ฌาปนสถานวัดด่านสำโรง

Comments

comments