วัดเกาะแก้ว ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
Wat Ko Kaew , Bang bo District, Samut Prakan

“แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านคลองชวดพร้าว”


ที่ตั้งวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย เลขที่ 36 บ้านคลองชวดพร้าว หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-707-1891, 02-707-0799

ประวัติวัด วัดเกาะแก้ว เริ่มสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มริมคลองชวดพร้าว

สะพานคอนกรีตหน้าวัด ข้ามคลองชวดพร้าว

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอไตร

วัดเกาะแก้ว18
พระอุโบสถ
พระประธานในโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
วัดเกาะแก้ว17
ศาลาการเปรียญ
หอระฆัง
ฌาปนสถาน

ศาลาท่าน้ำ
สะพานไม้ข้ามคลองบางพลีน้อย บริเวณด้านหลังวัด
คลองบางพลีน้อย

การเดินทาง (แผนที่) ไปวัดเกาะแก้ว

โดยรถยนต์ ไปตามทางพิเศษบูรพาวิถี ออกทางบางพลีน้อย ตัดเข้าไปยังถนนบางนา-ตราด เลี้ยวเข้าสู่โครงการหมู่บ้านบางพลีน้อยหมู่ 6 ไปตามป้ายโรงเรียนเกาะแก้ว

Comments

comments