วัดราษฏร์รังสรรค์ (ใหญ่ตาอิน) ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Wat Rat Rangsan (Yai Ta In), Bang Ka Chao Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan.
สักการะบูชา “หลวงพ่อใหญ่นิมิตสัมกโท” ในวิหารหลวงพ่อใหญ่นิมิตสัมกโท

 

ที่ตั้งวัดราษฏร์รังสรรค์ (วัดใหญ่ตาอิน)
เลขที่ 14 ซอยวัดใหญ่ตาอิน หมู่ที่ 4 ถ.เพชรหึงษ์ (บางกะเจ้า) ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติวัดราษฏร์รังสรรค์
วัดราษฏร์รังสรรค์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดป่าตาอินทร์” หรือ “วัดใหญ่ตาอินทร์” สังกัดคณะสงฆ์มหานิยาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน

เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยหลวงตาอิน อินทญาโณ เมื่อครั้งเป็นฆราวาส ได้ศึกษาวิทยาการกับหลวงพ่อด่วน วัดกองแก้ว จนมีความรู้แตกฉานด้านกรรมฐาน
ท่านมักจะไปนั่งกรรมฐานที่วัดร้างเก่าแก่ ซึ่งเรียกกันว่า “ป่าวัดใหญ่

ท่านได้อุปสมบทและได้พัฒนาให้เป็นสำนักสงฆ์ใช้ชื่อว่า “สำนักสงฆ์วัดใหญ่ตามอินทร์” โดยสร้างโบสถ์เล็ก ๆ ขึ้นกลางน้ำใข้ชื่อว่า “โบสถ์น้ำ

ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นชาวบ้านได้ร่วมสร้างกุฏิ ศาลา และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดราษร์ฏรังสรรค์

 


ภายในวิหารมี “หลวงพ่อใหญ่นิมิตสัมกโท” เป็นที่เคารพสักการะบูชา

 

ภาพบรรยากาศวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า

การเดินทางไปวัดราษฏร์รังสรรค์

Comments

comments