วัดศิริเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Wat Siri Sao Thong, Bang Sao Thong Subdistrict, Bang Sao Thong District, Samut Prakan Province

“สำนักปฏิบัติธรรม สักการะพระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถจตุมุขขนาดใหญ่ สวยงาม”

WatSirisaothong-Bangsaothong-Samutprakan-09

ที่ตั้งวัดศิริเสาธง
เลขที่ 54/6 ถนนทางหลวงชนบท สป.2003 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

WatSirisaothong-Bangsaothong-Samutprakan-31

วัดศิริเสาธง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระมงคลธรรมธัช เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอบางเสาธง มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ 11 ไร่ 35 ตารางวา

วัดศิริเสาธงได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยมีนางซ่อนกลิ่น ศิริยิ่ง บริจาคที่ดินให้สร้างวัด เนื้อที่ 6 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2529 นางปิ่นทอง ศาลยาชีวิน ในนามบริษัทสวนบางนา จำกัด ได้ถวายที่ดินที่ติดต่อกับวัดด้านทิศเหนือ ให้เป็นที่สร้างวัด เนื้อที่ 5 ไร่ 35 ตารางวา รวมเป็นที่ดินที่สร้างวัด ทั้งสองแปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 35 ตารางวา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531

วัดเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ 5 จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549

 

พระอุโบสถจัตุรมุขที่ประดับด้วยแก้ว หน้าบันปูนปั้นนารายณ์ทรงครุฑ เป็นงานปูนปั้นขนาดความกว้าง 8 เมตร ประตูโบสถ์เป็นงานจิตรกรรมลงลายน้ำทอง

ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังลงรักปิดทองเกี่ยวกับพุทธประวัติ

วัดมีความร่มรื่นเป็นระเบียบ สวยงาม ไว้รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาสร้างบุญปฏิบัติธรรมหรือมาทำบุญถวายสังฆทาน


การเดินทางมาวัดศิริเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

Comments

comments