วัดห้วยบง  ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  สระบุรี
Wat Huai Bong, Chaleom Phrakiat, Saraburi

“โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดชุมชนห้วยบง”

ที่ตั้งวัดห้วยบง
หมู่ที่2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประวัติวัดห้วยบง

วัดห้วยบง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 60 ตารางวา
พื้นที่วัดเป็นที่ราบติดกับถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 115

อาคารเสนาสนะ
อุโบสถกว้าง 2.90 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ. 2516 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตและไม้ พ.ศ. 2426
หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว18 เมตร สร้างขึ้นเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ พ.ศ. 2594
กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้

สำหรับปูนชนียวัตถุ พระประธานในพระอุโบสถ

วัดห้วยบง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 ชาวบ้านร่วมใจกันสร้าง
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2513
เขตวิสุงคามสีมากวาง 30 เมตร ยาว 60 เมตร
ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2496
ได้เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่แผนกสามัญแก่พระภิกษุสามเณรขึ้นที่วัดนี้ด้วย


ภาพบรรยากาศวัดห้วยบง
[smartslider3 slider=178]


การเดินทางไปวัดห้วยบง สระบุรี

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้ #วัดห้วยบง #วัดห้วยบงสระบุรี

©เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล

Comments

comments