วัดโคกดินแดง ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Wat Khok Din Daeng, Phu Khae Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District Saraburi

“วัดประจำชุมชนบ้านโคกดินแดง เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ”

ที่ตั้งวัดโคกดินแดง

ซอยอดิเรกสาร3 ถนนทช.หมายเลข 1002 หมู่ 7 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

ประวัติวัดโคกดินแดง สระบุรี

วัดโคกดินแดง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี พระสมุห์ สุวิทย์ อติธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกดินแดง ในปี 2542

มีกำหนดการจัดงาน ปริวาสกรรม ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี

เมื่อขับรถผ่านประตูซุ้มวัดโคกดินแดงแล้วจะเห็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ตั้งอยู่
เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา

บรรยากาศรอบ ๆ วัด


การเดินทางไปวัดโคกดินแดง สระบุรี
GPS 14°39’4″N 100°56’25″E

#ทัวร์วัดไทย

#วัดโคกดินแดง

เครดิตรูป คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments