วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Wat Phra Phutthabat Noi, Song Khon Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province

“สักการะบูชารอยพระพุทธบาท สำนักปฏิบัติธรรม เงียบสงบ”


ที่ตั้งวัดพระพุทธบาทน้อย

 หมู่ที่ 10 ตำบลสองคอน อำเภแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ประวัติวัดพระพุทธบาทน้อย

วัดสร้างอยู่ทำเลที่มีภูเขาสูงใหญ่ล้อมโอบไว้ ลานวัดร่มรื่นด้วยแมกไม้ มีถ้ำที่ภูเขานี้สองถ้ำ ถ้ำหนึ่งอยู่ภูเขาด้านตะวันตก เรียกว่า “ถ้ำพุทโธ” เดินขึ้นบันไดสูง 63 ขั้น เลี้ยวซ้ายไปอีกเล็กน้อยก็จะพบถ้ำนี้ ภายในถ้ำไม่กว้างเท่าใดนักแต่ก็สงบเงียบ ภูเขาด้านตะวันออกมีอีกถ้ำหนึ่ง เรียกว่า “ถ้ำพระใหญ่” มีบันไดนาคสวยงามเดินขึ้นสู่ถ้ำนี้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง 4 ศอก 5 นิ้ว สูง 5 ศอก 5 นิ้ว สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

ส่วน รอยพระพุทธบาทน้อย ปัจจุบัน มีโครงการสร้างพระมณฑป เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทไว้
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อทางวัดเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างได้ค่ะ
ติดต่อ รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้อย โทร 088-0014739

วัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ค่อนข้างสงบเงียบ ผู้สนใจเข้าไปชมหากไม่เคยไปต้องถามไถ่ผู้ปฏิบัติธรรม เช่น แม่ชี หรือพระเณรที่อยู่วัดนี้

รอยพระพุทธบาทน้อย

รอยพระพุทธบาท ปรากฏได้เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พลังจิต เพ่งกสิณหินเป็นน้ำหรืออ่อนนุ่มแล้วประทับรอยปรากฏให้เห็นอธิษฐานให้เล็กใหญ่ได้ตามความปรารถนารอยพระพุทธบาทที่ปรากฏนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีพลังอานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถิตอยู่ เหตุนี้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงประทับรอยพระบาทไว

รอยพระพุทธบาทน้อย มีขนาด กว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก ประดิษฐานบนเนินเขา ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม ภูเขาเงินยาวล้อมรอบ มีน้ำซับภายในรอยพระพุทธบาทและรายรอยไหลรินไม่เหือดแห้ง

พุทธศักราช 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระอนุชาเสด็จมาเพื่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่ปลอดภัยจากการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระบรมราชวังสีทา ที่หมู่บ้านสิทา ริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พระองค์ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนตอนเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาทน้อยและนมัสการหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปโบราณ ประดิษฐานในถ้ำบนภูเขาพระพุทธบาทน้อย ปีพุทธศักราช 2461 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมาพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทน้อยและนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ทรงจารึกพระนามาภิไธย และลายพระหัตถ์ประทับไว้บนหน้าผาหิน ด้านหน้าประตูถ้ำหลวงพ่อใหญ่

จากนั้นพุทธศานิกชนที่ศรัทธาเลื่อมใส ต่างพากันจารึกรอนแรมมา สักการบูชาจากทั่วทิศานุทิศ เพื่อให้กระแสจิตเกิดความเคารพ ศรัทธาเลื่อมใส ต่างรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ธรรมจักรประกาศแล้วที่เขาแก้วสระบุรี” เป็นคำบอกกล่าวของศิษย์ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สถานที่แห่งนี้ นับเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยซึ่งมีหลักฐษน “ตำนานท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน” สันนิษฐานได้ว่าเป็นสถานที่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาในการโปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิลิตนมฤคทายวัน

อานิสงส์ หากบุคคลใดไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือนักบวชมีความเลื่อมใส รอยพระพุทธบาทอันประเสริฐได้สร้าง ได้เขียน ได้ไหว้ และได้ฟังด้วยจิตปสาทะ ก็จะมีอานิสงส์มิอาจนับได้แล ก็จะพ้นเสียยังสรรพเคราะห์อุบาทว์ กังวนอันตรายทั้งมวล จะมอดไหม้หมดเสีย ยังบาปกรรมอันตนได้กระทำมานั้นแล และเป็นเหตุให้พ้นได้ว่ายรอดจอดถึงเวียงแก้ว กล่าวแล้วคือนิพพานโดยมิต้องสงสัย บทสวดในการบูชารอยพระพุทธบาทน้อย คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บันไดนาคเก้าเศียร
พระอุโบสถ
ศิลปะลายหน้าบันพระอุโบสถ
วัดอยู่ท่ามกลางป่าเขา

#ทัวร์วัดไทย
#วัดพระพุทธบาทน้อย
#รอยพระพุทธบาท


ภาพบรรยากาศวัดพระพุทธบาทน้อย
[smartslider3 slider=156]


เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทน้อย แก่งคอย สระบุรี

Comments

comments