วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

Wat Samuha Pradittharam, Suan Dok Mai Subdistrict, Sao Hai District, Saraburi Province

“วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ ๓ สักการะบูชาพระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐารามและชมภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ”

ที่ตั้งวัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี
เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประวัติวัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี

วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) สร้างในรัชกาลที่ 3 แต่ไม่ปรากฏปีที่สร้างและได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวง


วัดสมุหประดิษฐาราม เคยเป็นที่ตั้งสำนักงานของเจ้าคณะเมืองสระบุรีของคณะสงฆ์ (ปัจจุบันเรียกว่า เจ้าคณะจังหวัด) ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ รัชกาลที่ 4 เป็นวัดที่ริเริ่มการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี เริ่มแรกเปิดเรียนนักธรรม เมื่อ พ.ศ. 2458 และเปิดเรียนบาลี เมื่อ พ.ศ. 2477 โดยพระศีลวิสุทธิดิลก (โต ธมฺมปฺญโญ) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะเมืองสระบุรีในสมัยนั้น ผู้ดำเนินการเป็นแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี และมีโรงเรียนประชาบาล นามว่า “โรงเรียนประถมสมุหประดิษฐ์” เปิดสอนเมื่อ 9 พฤษภาคม ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2451 จวบจนถึงปัจจุบันนั้นเอง

ครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้ เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดสระบุรี ก่อนถูกยกเลิกไปภายหลัง

ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังเหนือช่องหน้าต่างทั้งสี่่ด้าน เขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง บนผนังด้านขวาหลังพระประธาน เขียนภาพวิถีชีวิตในอดีต ยังมีธรรมาสน์ลายทอง ปรากฏพระปรมาภิไธยย่อ จปร. เป็นสังหาริมวัตถุที่พระราชทานในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยตระกูลกัลยาณมิตรอาทิเช่น พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าภัทรายุวดี และพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ พระจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นหลานปู่ผู้สร้างวัดทั้ง 2 พระองค์ ตลอดคนในตระกูล และบุคคลทั่วไปที่เสื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

“พระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม”

พระประธานในพระอุโบสถอัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย มีนามว่า “พระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม” เป็นพระปางมารวิชัย หล่อโลหะลงรักปิดทอง


ภาพบรรยากาศวัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี
[smartslider3 slider=221]


การเดินทางไปวัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments