วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม อ.แก่งคอย สระบุรี
Wat Sangmai Tham Nakkharat Sophon Wanaram
“สักการะบูชาหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร ไหว้พระประธานในวิหาร สถานปฏิบัติธรรม

วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม
ถนนโยธาธิการ สบ.สี่แยกเขามัน-วัดถ้ำโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ข้อห้ามในเขตวัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม
๑. ห้ามดื่มเหล้าและเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
๒. ห้ามฆ่าสัตว์ และห้ามทำราย รังแกสัตว์
๓. ห้ามเล่มการพนัน ทุกรูปแบบ
๔. ห้ามมีเรื่องทะเลาะวิวาท
๕. ห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
๖. ห้ามขีดเขียนฝาผนัง รวมถึงเสนาสนะต่าง ๆ
๗. โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๘. ห้ามทำความเสื่อมเสียให้กับทางวัด
๙. ห้ามนำอาวุธ ทุกชนิดเข้ามาในเขตอภัยทาน
๑๐. ห้ามประพฤติผิดในกาม

“คาถา พ่อปู่มุจลินนาคราช”

นโม 3 จบ
“นติตัง พญมะ นาคายุ
มุจุลินทร์นาคา สาธุโน ภันเต
ยะ มะ ยะ มะ”


หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร @วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม

เรื่องราวของ หลวงพ่อใหญ่พระครูเทพโลกอุดร เป็นเรื่องที่เล่าลือเป็นเวลานานกว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ได้พบเจอ อาทิเช่นได้ใส่บาตร ได้พบในนิมิต ได้ฟังหลวงปู่เทศนาสั่งสอน อย่างใดอย่างหนึ่งมาโดยตลอด โดยระบุว่า หลวงปู่โลกอุดร เป็นพระภิกษุลี้ลับไปมาไร้ร่องรอย ปรากฏกายได้ทุกรูปแบบ ทรงซึ่งอภิญญาสูงสุด มีอายุยืนนานหลายร้อยหลายพันปีมาแล้ว ไม่อาจคำนวนนับได้แม้แต่ชื่อเรียกท่านเองก็เป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้น ไม่มีใครรู้จักนามท่านจริงๆ ว่าคือใคร

มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับหลวงปู่โลกอุดรไว้มากมายหลายข้อมูล บ้างก็ว่าท่านคือพระภิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปปสัมปทาให้โดยตรง และมีพระพุทธบัญชาให้รักษาพระพุทธศาสนาครบถ้วน ๕,๐๐๐ ปี บ้างกล่าวว่าหลวงปู่โลกอุดรอาจเป็นพระอุปคุตเถระ ผู้ทรงอภิญญาสมาบัติสูงสุดองค์หนึ่ง ได้รับพุทธบัญชาให้ดูแลพระพุทธศาสนาจนครบ ๕,๐๐๐ ปีจึงเข้านิพพาน

ปัจจุบันทางเหนือของไทย รวมไปถึงไทยใหญ่ พม่า มอญก็ยังเชื่อว่าพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่ และจะมาโปรดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันพุธ โดยทางเหนือจะเรียกวันนี้ว่า “วันเพ็งพุธ” จะมีการใส่บาตรเที่ยงคืนในวันนี้ด้วย


ภาพบรรยากาศวัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม สระบุรี


การเดินทางไปวัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม

#วัดสระบุรี
#วัดถ้ำนาคราชโสภณวนาราม
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments