วัดสวนทองรวมมิตร (ซับขอน) ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Wat Suan Thong Ruammit (Sap Khon), Nong Yang Suea Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi
“วัดประจำชุมชนหนองย่างเสือ วัดขนาดเล็ก เงียบสงบ”


ที่ตั้งวัดสวนทองรวมมิตร
เลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

ประวัติวัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
วัดสวนทองรวมมิตร เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ที่ชาวบ้านในตำบลต่างให้ความเคารพนับถือ และมาร่วมทำบุญกัน และยังไม่ปรากฏหลักฐานข้อมูลประวัติวัดที่ชัดเจน


ภาพบรรยากาศวัดสวนทองรวมมิตร


การเดินทางไปวัดสวนทองรวมมิตร

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments