วัดโพกรวม ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
Wat Phok Ruam, Phok Ruam Subdistrict, Mueang , Sing Buri
“วัดใหม่สายเอเชีย ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย(32) เด่นสง่าด้วยพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร”

ที่ตั้งวัดโพกรวม เลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี 16000

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระทวีศักดิ์ รตนญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เบอร์โทรติดต่อ 089-639-0381,089-489-2524

ประวัติวัดโพกรวม
วัดโพกรวม ตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2529 เนื่องจากบ้านโพกรวมมีพื้นที่กว้าง ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ เรียกว่า วัดตาสอน เพราะนายสอน อินอ่วม บริจาคที่ดินให้สร้างวัด หรือเรียกว่า วัดใหม่สายเอเชีย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่นี้ ว่า วัดโพกรวม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ภาพบรรยากาศวัดโพกรวม

พิกัดวัดโพกรวม

Comments

comments