วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Wat Ratchathani, Thani Subdistrict, Mueang District, Sukhothai Province

“วัดเก่าแก่คู่เมืองสุโขทัย ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สักการะบูชาหลวงพ่อเป่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์”

ที่ตั้งวัดราชธานี สุโขทัย
เลขที่ 30 ซอยศรีสุโข ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

ประวัติวัดราชธานี สุโขทัย

วัดราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยุ่กลางเมืองสุโขทัย ริมแม่น้ำยม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช 2543 เป็นวัดสำคัญทางราชการในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุโขทัยรู้จักกันในชื่อว่า “หลวงพ่อเป่า


วัดราชธานีมีการรวบรวมศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาครั้งกรุงสุโขทัย เพื่อจัดมอบให้พิพิธภัณฑ์สุโขทัย และมีโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่วัดอีกด้วย

วัดราชธานี แต่เดิม ชื่อว่า วัดป่าละเมาะ เพราะสภาพที่ตั้งล้อมรอบด้วยป่าละเมาะ ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามสภาพที่ตั้งเป็น “วัดท่านี้” อันเนื่องด้วยมีท่าเรือข้ามฟาก ที่ใช้เป็นจุดเชื่อมค้าขายระหว่างคลองแม่รำพันจากด้านเหนือคือ เมืองเชลียง จนกระทั่งต่อมาได้กร่อนคำเป็น ” วัดธานี ” สืบมาจนกระทั่งสมัย “พระราชธานี” เจ้าเมืองสุโขทัยในขณะนั้น ได้ให้มีการบูรณะวัด พร้อมเปลี่ยนชื่อว่า “วัดราชธานี” สืบมาจนปัจจุบัน

อุโบสถหลังนี้กรมศิลปากรเคยมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์จากหลักฐานที่เหลืออยู่ แต่เนื่องจาก พ.ศ. 2511 เมืองสุโขทัยเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้อุโบสถหลังนี้ถูกทำลายเสียหายไปด้วย เมื่อดำเนินการสำรวจจึงพบว่า โครงสร้างอาคารถูกทำลายและถูกทิ้งไวนานทำให้เกิดปัญหาอิฐก่อปูนชำรุดเสื่อมสภาพ ความชื้นในผนังสูง

การบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดราชธานี เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่ตอบสนองต่อการใช้งานในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงรูปแบบศิลปกรรมโบราณที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีต สู่ปัจจุบัน


ภาพบรรยากาศวัดราชธานี
[smartslider3 slider=218]


การเดินทางไปวัดราชธานี

เครดิตภาพและรวบรวมโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments