·


“พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สักการะบูชาหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์

ชมตำนานขุนช้าง ขุนแผน”


·

วัดป่าเลไลย์18

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งวัดป่าเลไลย์วรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ 249 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรติดต่อ 035-521 628

วัดป่าเลไลย์2

ประวัติวัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี

เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารสร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง

ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ภายหลัง พ.ศ. 1724

วัดป่าเลไลย์16

วัดป่าเลไลยก์ มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่

ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

วัดป่าเลไลย์ สุพรรณ_8
วิหารหลวงพ่อโต
วัดป่าเลไลย์
หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์

ประชาชนมานมัสการ “หลวงพ่อโต” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกล
เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร
ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์

 


รวมภาพบรรยากาศวัดป่าเลไลย์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี


การเดินทาง (แผนที่) วัดป่าเลไลย์

Comments

comments