วัดเพลง แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Wat Phleng, Pak Khlong Phasi Charoen Subdistrict, Phasi Charoen District, Bangkok

“โรงเรียนปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.”

ที่ตั้งวัดเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10170
พระครูศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาส

ประวัติวัดเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วัดเพลง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเพลงสร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2405 ผูกพัทธสีมา 12 กุมภาพันธ์ 2556

วัดได้เปิดสอนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2516

นอกจากนี้มีศูนย์การเรียนชุมชน กศน. เขตภาษีเจริญ

การเดินทางไปวัดเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments