วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมือง ฉะเชิงเทรา
Wat Saman Rattanaram, Bang Kaeo Subdistrict, Mueang District, Chachoengsao
“ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่ง คือ หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถ, หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์, หลวงพ่อประทานพร,พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานบุตร, พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข พระพิฆเนศ ปางปาฏิหาริย์ ๑๐๘ กร, ช้างเอราวัณ, พระราหู, พระพรหมสี่หน้า, พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง และจระเข้โหราเทพารักษ์”

วัดสมานรัตนาราม9

ที่ตั้งวัดสมานรัตนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 2012 ตำบาลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรติดต่อ 081-983 0400

วัดสมานรัตนาราม2
พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ประวัติวัดสมานรัตนาราม
วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ในอำเภอเมือง ใกล้อำเภอบางคล้า และคลองเขื่อน บริเวณที่ตั้งวัดมีลักษณะเหมือนเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีเส้นทางเชื่อมต่อกับส่วนของแผ่นดิน 2 ทาง

พระประธานในพระอุโบสถ

วัดสมานรัตนาราม (วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร) มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมา จากการบอกเล่าต่อกันมาว่า มีคหบดีท่านหนึ่ง ชื่อว่าขุนสมานจีนประชา เป็นท่านขุนที่มีคนเคารพนับถือมาก เดิมชื่อจ่าย แซ่ตั้น ภายหลังได้เลื่อนเป็นหลวงสมานเพิ่มนคร เมื่อท่านถึงแก่กรรม ภรรยาทั้ง 2 ของท่าน (นางทับทิม และนางผ่อง) รวมถึงน้องสาว (นางยี่สุ่น) มีความศรัทธาที่จะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงสมาน จึงสร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2422 ซึ่งเป็นวัดราษฎร์ที่ปกครองโดยคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และตั้งชื่อว่า “วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร” ภายหลังผู้สร้างวัดได้ถวายต่อมายังพระในคณะธรรมยุต ชาวบ้านโดยทั่วไปก็ยังคงเรียกติดปากกันว่า “วัดใหม่ขุนสมาน” เรื่อยมา

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

จนกระทั่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10) ได้เสด็จออกตรวจสังฆมณฑลตามลำน้ำบางปะกง ทรงเห็นชื่อวัดไม่สอดคล้องกับตำบลไผ่เสวก จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็น “วัดไผ่เสวก” (ชื่อตำบลเดิม) ซึ่งต่อมาตำบลไผ่เสวกได้รวมเข้ากับตำบลบางแก้ว พระเถระและชาวบ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ โดยมีความตั้งใจให้มีคำว่า “สมาน” และคำว่า “แก้ว” (ตามชื่อตำบล) จึงเปลี่ยนมาเป็น “วัดสมานรัตนาราม” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

วัดสมานรัตนาราม หรือที่หลายคนรู้จักดีในชื่อของ วัดพระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา เพราะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขนี้เอง ที่ทำให้วัดสมานรัตนารามแห่งนี้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพรก็มักจะสำเร็จสมดังใจหวัง จนทำให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไปอย่างรวดเร็ว พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์นี้ มีเนื้อองค์เป็นสีชมพูและอาจเรียกได้ว่า เป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางนอนเสวยสุขนั้นมีความหมายว่า เป็นปางที่ประทานความมีกินมีใช้ เงินทองไม่ขาดมือ อยู่อย่างสุขสบาย อิ่มหนำสำราญ ขจัดปัญหา ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจ เนื้อองค์มีสีชมพู

วัดสมานรัตนาราม6
เจ้าแม่กวนอิม
วัดสมานรัตนาราม7
พระพรหมสี่หน้า
พระราหู ช้างเอราวัณ

วัดสมานรัตนาราม นี้เป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่งด้วยกันที่ผู้คนนิยมมาขอพร และทำบุญค่ะ คือ หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถหลังใหม่, หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์, หลวงพ่อประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานบุตร, พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข พระพิฆเนศ ปางปาฏิหาริย์ ๑๐๘ กร, ช้างเอราวัณ, พระราหู, พระพรหม, พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง และจระเข้โหราเทพารักษ์

ทำบุญพระประจำวัน

มีบริการล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกง, รับประทานอาหารบนเรือนแพ ชมวิวแม่น้ำ. ร้านคาเฟ่ ร้านไอสครีมบริการในวัด, เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้งภายในวัดและรอบๆวัด

การเดินทาง (แผนที่) วัดสมานรัตนาราม

Comments

comments