วัดโบสถ์เมือง ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี
Wat Bot Muang,  Talat Sub District, Muang District, Chanthaburi
“วัดโบราณริมแม่น้ำจันทบูรในสมัยรัชกาลที่ 5 สักการะบูชาพระธาตุเจดีย์ ไหว้พระพระศรีอาริย์เนื้อเงิน ชมงานปั้นนูนต่ำหน้าบันพระอุโบสถ ทับหลังศิลปะบาปวนและท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบูร”

ที่ตั้งวัดโบสถ์เมือง
ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ประวัติวัดโบสถ์เมือง
วัดโบสถ์เมือง ตั้งอยู่บนเนินสูงระดับเดียวกันกับที่ตั้งศาลากลางหลังเก่าบนถนนเบญจมราชูทิศ ติดกับแม่น้ำจันทบุรีฝั่งขวา สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2395 ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตจากใบเสมาหินทรายขาว พระอุโบสถ และเจดีย์ทรงลังกา

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบทับหลังอันเป็นศิลปะบาปวนตอนปลาย พ.ศ. 1510-1630 รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว และภายในวัดยังมีสิ่งต่าง ๆ น่าชมมากมาย เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ เจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดีย์เล็กล้อมรอบสี่มุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ลักษณะเด่นที่น่าสนใจของวัดโบสถ์เมือง จันทบุรี

  • พระอุโบสถ ศิลปกรรมรูปปั้นนูนต่ำที่หน้าโบสถ์
  • วัดที่ประดิษฐานของพระศรีอาริย์เนื้อเงิน
  • หอกลองเก่า
  • เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดจันทบุรี

ด้านหลังของวัดสามารถเดินลงไปถึงย่านท่าหลวงที่เป็น ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบูร มีอายุราว 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันมีการส่งเสริมและพัฒนาริมน้ำจันทบูรให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม ที่ควรค่าในการอนุรักษ์ไว้


ภาพบรรยากาศวัดโบสถ์เมือง

พระธาตุเจดีย์
พระวิหาร

การเดินทางไปวัดโบสถ์เมือง จันทบุรี

©ภาพโดย Niran Anurakpongsathorn
บทความโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments