วัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
Wat Chak Yai (Phuttha Uttayan), Phlio Subdistrict, Laem Sing District, Chanthaburi
“พุทธอุทยาน สักการะบูชา ไหว้พระ ชมประติมากรรมและศึกษาพระพุทธศาสนา”

ที่ตั้งวัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน)
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.

ประวัติวัดชากใหญ่ (พุทธอุทยาน) จันทบุรี
วัดชากใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ พระครูธรรมวิสุทธิมงคล โดยมีการสร้าง พุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ขึ้นภายในวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะ

แต่เดิมนั้น วัดชากใหญ่ มีชื่อว่า วัดมหาปทุมวิทยาราม เพื่อให้สอดคล้องกับวัดที่มีมาตั้งแต่หลวงตามหาบัว แต่เนื่องด้วยเป็นชื่อที่อาจจะทำให้ผู้คนจำยาก และเห็นว่าวัดอยู่ในหมู่บ้านชากใหญ่ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดชากใหญ่” และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา ภายหลังกลายมาเป็นพุทธอุทยานฯ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ดังเช่นในปัจจุบัน

วัดชากใหญ่ เป็นวัดที่มีพื้นที่กว่า 50 ไร่ ในบริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ และประติมากรรมเรื่องราวเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนามากมาย และยังมีแผ่นป้ายจารึกอธิบายเรื่องราวทางพุทธศาสนาบันทึกไว้ให้ได้เรียนรู้อีกด้วย

ประติมากรรมที่โดดเด่นก็คือ ประติมากรรมเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ขณะแสดงธรรมเทศนา ตามพุทธประวัติต่างๆ รวมถึงประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และ พระพุทธรูปปางนาคปรก ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะ ไหว้พระ ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล


ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกพลิ้ว

การเดินทางไปวัดชากใหญ่ จันทบุรี

©เครดิตภาพโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments