วัดตรอกนองบน (วัดอรัญนิเวศน์) ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
Wat Trok Nong Bon (Wat Aranyaniwet), Trok Nong Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi
“สักการะบูชาพระพุทธอรัญนิเวศน์ พระพุทธรูปประจำวัด”

ที่ตั้งวัดตรอกนองบน
เลขที่ หมู่ 2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

ประวัติวัดตรอกนองบน
วัดตรอกนองบน เดิมมีชื่อว่า “วัดอรัญนิเวศน์” เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอขลุง ส่วนที่มาของคำว่า “ตรอกนอง” นั้น เรียกเพี้ยนมาจากคำว่า “ต๊กนอง” ซึ่งเป็นภาษาชอง ที่คนพื้นเมืองมีเชื้อสายชอง เนื่องจากมีฝนตกชุกมากเป็นพิเศษ เวลามีฝนตกมากและน้ำไหลนองไปทั่วบริเวณ ทำให้ทางราชการมีการเปลี่ยนชื่อวัดอรัญนิเวศน์ มาเป็นวัดตรอกนองบน ตามลักษณะของพื้นที่ตั้งวัด ซึ่งภายในบริเวณตำบลตรอกนองนั้น ก็มีอีกวัดชื่อว่า “วัดตรอกนองล่าง” ซึ่งทางผู้เขียน ไม่ได้มีโอกาศไปเยือนวัดตรอกนองล่าง จึงไม่ได้นำภาพหรือข้อมูลมาใส่เพิ่มเติมให้ในครั้งนี้ค่ะ

พระพุทธอรัญนิเวศน์ พระพุทธรูปประจำวัด

การเดินทางไปวัดตรอกนองบน (วัดอรัญนิเวศน์)

เครดิตภาพและเนื้อเรื่องโดย Thikumporn Tu Tantivimongkol

Comments

comments