วัดอัษฎางคนิมิตร ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง ชลบุรี
Wat Asdangkhanimit, Tha Thewawong Subdistrict, Koh Sichang District, Chonburi
“จุดชมวิวทัศน์เขาน้อย เกาะสีชัง วัดสมัยรัชกาลที่ ๕ ศิลปกรรมแบบโกธิก”

วัดอัษฎางคนิมิตร
ที่ตั้ง : เลขที่ 70 หมู่5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง ชลบุรี 20120

ประวัติวัดอัษฎางคนิมิตร
วัดอัษฎางคนิมิตร วัดไทยที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบโกธิก

ในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระราชดำริว่า ที่ดินติดกับเขต “วัดเกาะสีชัง” มีเรือนพักสำหรับให้ชาวตะวันตกเช่าตั้งอยู่ อีกทั้งในเวลาที่พระองค์เสด็จฯ มาประทับแรมบนเกาะสีชังก็ประทับใกล้กับวัดทำให้บริเวณนั้นพลุกพล่านไม่เหมาะแก่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นใหม่บนไหล่เขาด้านทิศใต้ของเขตพระราชฐานและพระราชทานนามวัดใหม่แห่งนี้ว่า “วัดอัษฎางคนิมิตร

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตร โดยตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร ด้านทิศตะวันตก มีมุขสี่เหลี่ยม ขนาด 3 เมตร คูณ 3.5 เมตร หลังคาแบนภายในเป็นโถงทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร เพดานโค้งตามรูปเจดีย์ ทางเดินกว้าง 2 เมตร

บริเวณเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียวปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูง มองเห็นได้ชัด และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบรวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดอัษฏางคนิมิตร ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2435 แทนวัดปลายแหลมที่มีมาแต่เดิม พระอุโบสถแห่งนี้ลักษณะเป็นพระเจดีย์อุโบสถกล่างคือ ตัวพระอุโบสถเป็นอาคารรูปกลมมีเจดีย์ทรงลังกาซ้อนอยู่ข้างบน ลักษณะแปลกอีกประการหนึ่งคือ มีการประดับตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก กล่าวคือประตูและหน้าต่างเป็นรูปโค้งยอดแหลม ช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเป็นลวดลาย

In 1892. His Majesty King Chulalongkorn gave a Royal command of build this Chedi. Its physical feature is different from others and served as an UBOSOT (z consecrated hall): the building is in a spherical shape with arched roof and a Sinhalese style stupa stacked on top. Arched doors and windows of the Chedi are decorated with Gothic stain-glass light shades.


ภาพบรรยากาศบนเกาะสีชัง วัดอัษฎางคนิมิตร

©ThikumpornTu


การเดินทางไปเกาะสีชัง วัดอัษฎางคนิมิตร Wat Asdangkhanimit

Comments

comments