วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Wat Rangsi Sutthawat (Wat Rai Kluay), Surasak Subdistrict, Si Racha District, Chonburi

“สักการะบูชาพระธาตุธรรมเจดีย์สุทธิคุณรังษีบูรพาประชานาถ และหลวงปู่ทอง ปัญญาทีโป”


วัดรังษีสุทธาวาส3

ที่ตั้งวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย)
เลขที่ 105 บ้านไร่กล้วย ถนนศรีราชา-หนองค้อ หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 084-808 1316
facebook.com/pages/วัดรังษีสุทธาวาสไร่กล้วย-อศรีราชาจชลบุรี

ประตูวัดรังษีสุธราวาส
วัดรังษีสุทธาวาส

ประวัติวัด
วัดรังษีสุทธาวาส เดิมชื่อว่า วัดไร่กล้วย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 13-3-78 ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2501 เนื่องจากพื้นที่เดิมที่สร้างวัดอยู่ไกลวัดมาก เป็นเหตุให้ประชาชนนิมนต์พระมาจำพรรษาในที่พักของประชาชน ต่อมานายสาย อันเพ็ง จึงได้ถวายที่ดินและสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น และได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515

วัดรังษีสุทธาวาส4
วัดรังษีสุทธาวาส5
วัดรังษีสุทธาวาส7
ในการสร้างวัดไร่กล้วยนั้นครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2488 ก่อนหลวงปู่ทองบรรพชา 1 พรรษาชาวบ้านได้นิมนต์อาจารย์มานิตย์ (พระพี่ชายของหลวงปู่ทอง) มาเป็นเจ้าอาวาส เพื่อมาร่วมสร้างวัดในหมู่บ้านไร่กล้วยด้วยกัน และในปีต่อมาหลวงปู่ทอง ปญญาทีโป ท่านจึงได้อุปสมบทที่อำเภอพนัสนิคม และหลังจากนั้นได้ติดตามพระพี่ชายมาช่วยสร้างวัดไร่กล้วย โดยร่วมกับชาวบ้านอีกแรงหนึ่ง

จนในปี พ.ศ.2491 จึงได้สร้างโบสถ์ไม้สำเร็จเป็นหลังแรก จวบจน พ.ศ.2494 ท่านอาจารย์นิด ได้ลาสิกขาบทไป คงเหลือไว้แต่หลวงปู่ทอง จึงเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส ด้วยหลวงปู่ทองเป็นพระที่มีความเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก จนเป็นที่เลื่องลือ เลื่อมใส จึงเกิดศรัทธาจากชาวบ้านในบริเวณนั้น และยังแผ่บารมี คุณธรรม ออกไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยาก ลำบากแค่ไหนเดินทางมาหาหลวงปู่ทอง ท่านก็จะมีเมตตาต่อผู้มาพบท่านอยู่เสมอมิได้ขาด ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ท่านก็ให้การช่วยเหลือมาตลอด จนในปี พ.ศ.2496 หลวงปู่ทองจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

สรีระหลวงปู่ทอง
สรีระของหลวงพ่อทอง

จวบจนวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลาประมาณ 11.10 น. หลวงปู่ทอง ปัญญาทีโป ได้ถึงแก่มรณภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้วยอาการปอดติดเชื้อ สิริอายุ 94 ปี 68 พรรษา

การมรณภาพของหลวงปู่นำมาซี่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากแต่ด้วยสัจธรรมที่เป็นไปตามหลักไตรลักษ์๓ คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปย่อมเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระอริยะสงฆ์หรือพระโพธิสัตว์ที่จุติมาบำเพ็ญบารมี คงเหลือไว้คุณงามความดีที่ท่านฝากไว้ให้กับวัดไร่กล้วย และชาวศรีราชาสืบต่อไป

สรีระของหลวงพ่อทองไม่เน่าเปื่อย ผม เล็บยังยาวเป็นปกติ ทำให้ชาวศรีราชามากราบไหว้ขอพระจากหลวงพ่อเป็นประจำ

วัดรังษีสุทธาวาส111
พระธาตุธรรมเจดีย์สุทธิคุณรังษีบูรพาประชานาถ
วัดรังษีสุทธาวาส11
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนพระเจดีย์

พระธาตุธรรมเจดีย์สุทธิคุณรังษีบูรพาประชานาถ  สร้างในปี พ.ศ. 2550  นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดงานสมโภชน์พระธาตุธรรมเจดีย์สุทธิคุณรังสีบูรพาประชานาถ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนเจดีย์ ให้กับพุทธศาสนิกชนได้เคารพ สักการะบูชา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวพุทธ

การเดินทาง (แผนที่) วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย)

Comments

comments