วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Wat Tan Lom, Mueang Subdistrict, Mueang Chonburi District Chonburi

“เคารพบูชาหลวงพ่อพูน พระเกจิเมืองชลบุรี ชมโบราณสถานที่เก่าแก่กว่า 170 ปี”


ที่ตั้งวัดตาลล้อม
เลขที่ตั้ง 37 ซอยสุขุมวิท 9 บ้านตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประวัติวัดตาลล้อม
วัดตาลล้อม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2385 เดิมชื่อ วัดณรงค์ เรียกตามนามของอุบาสกผู้ถวายที่ดินสร้างวัด คือ ขุนณงค์ จอมสุวรรณ กำนันตำบลบางทราย โดยมีพื้นที่ราว 31 ไร่ 3 งานเศษ แต่เมื่อมีผู้คนเข้าวัดมากขึ้นทำให้วัดคับแคบไว้ ประกอบกับการสัญจรไปมาไม่สะดวก ต้องใช้สะพานข้าม จึงได้มีการย้ายวัดมาอยู่ที่ใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดเดิเป็น วัดตาลล้อม เพราะมีต้นตาลล้อมรอบอยู่รอบัด การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่ พิเศษ 17ง. ลงวันที่ 17 มีนาคม 2542 พื้นที่โบราณสถานโดยประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 20.5 ตาราวา

พระอุโบสถหลังเดิมอายุเก่าแก่มากกว่า 170 ปี ได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีภาพจิตกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีน้ำ เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติแต่ปัจจุบันได้ผุพังไปตามกาลเวลา

หลวงพ่อพูน

จากป้ายหน้าพระวิหารบันทึกไว้ว่า พระครูพิพัฒน์สีลคูณ (พูน โสวัณโณ) เป็นบุตรของท่านขุนคลังอินทร์ มารดาชื่อ มงคล อินทรมังคละ เกิดที่บ้านท้ายตอนตำบลเหมือง (บางพระ) อำเภอเมืองชลบุรี ปีกุล พ.ศ. 2433 เมื่ออายุ 12 ปี ได้ไปเรียนหนังสือไทยเป็นศิษย์ของระสุน 2 ปี และพระขวัญ 2 ปี โดยเป็นลูกศิษย์ที่วัดเจริญดอน หลังจากนั้นได้ไปอยู่กับหลวงบุรัตถคามบดีที่บ้านบางพระและได้ย้ายตามคุณหลวงไปที่อำเภอศรีราชา เมื่ออายุได้ 20 ปี ลาออกจากงานเข้าอุปสมบทที่วัดตาลล้อม เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2453 ได้จำพรรษาที่วัดตาลล้อม 2 พรรษา และได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดท้ายดอน จนกระทั่งวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2459 ทางคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดตาลล้อม ได้นิมนต์ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตาลล้อมเพื่อพัฒนาวัดต่อไป หลวงพ่อพูน มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2495 รวมอายุได้ 62 ปี 42 พรรษา

ภาพบรรยากาศในวัดตาลล้อม ชลบุรี

การเดินทางไปวัดตาลล้อม

Comments

comments