วัดถ้ำระฆังทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Wat Tham RaKhang Thong, Klaeng, Rayong

“นมัสการหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล, พระพุทธรูปปางแสดงธรรม,
พระพุทธไสยาสน์, ปฏิบัติธรรมและชมถ้ำธรรมชาติ”

ที่ตั้งวัดถ้ำระฆังทอง
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติวัดถ้ำระฆังทอง ระยอง

วัดถ้ำระฆังทอง หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 จากพื้นที่รกร้าง ล้อมด้วยสายน้ำและป่าชายเลน ปัจจุบันพื้นที่ได้ถูกพัฒนามีเส้นทางที่สามารถขับรถชมภูเขาได้โดยรอบ โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาหินปูน ในพื้นที่วัดมีถ้ำมากมายซ่อนอยู่ สวยงามไปด้วยหินงอกหินย้อย

ภายในถ้ำมืดสนิท หากต้องการเที่ยวชม ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการปีนป่าย และติดต่อกับทางวัดได้โดยตรง ซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์นำเข้าชม เพราะมีทั้งทางแคบ ทางชัน หินคม

ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลตระหง่านอยู่บนยอดเขา มีบันไดขึ้นเขาถึง 400 กว่าขั้น มีลิงชุกชุม วิวสวยงาม มีความเป็นธรรมชาติสูง อีกทั้งยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง อีกด้วย


ภาพบรรยากาศวัดถ้ำระฆังทอง ระยอง
[smartslider3 slider=197]


การเดินทางไปวัดถ้ำระฆังทอง ระยอง

เครติดภาพ Niran Anurakpongsathorn
รวบรวมโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments