7

กฏของธรรมชาติ….”ธรรมะคือธรรมชาติ”

กรรมใดที่ใครก่อ กรรมนั้นก็ตอบสนอง
ธรรมใดที่ใครครอง ธรรมนั้นต้องสนองตน
ดีชั่วที่ตัวทำ ย่อมจะนำบังเกิดผล
อยากได้สิ่งดีดล สร้างกุศลสิ่งที่ดี

Comments

comments