กฎแห่งกรรมไม่ต้องง้อวีซ่า

กฎแห่งกรรมไม่ยกเว้นหน้าอินทร์หน้าพรหม

กฎแห่งกรรมไม่มีวันหยุด

กฎแห่งกรรมเที่ยงธรรมตลอดกาล

11กฏแห่งกรรม

ท่าน ว. วชิรเมธี

Comments

comments