4กล้าเปลี่ยนแปลง

คนที่คิดถึงความสำเร็จในวันข้างหน้า
ต้องเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

Comments

comments