ไอ้การด่ากัน การว่ากัน
การทะเลาะกัน มันเป็นปกติของคนบ้า
ถ้าใครเขามาด่าเรา เขามาว่าเรา
เราก็ยิ้มได้ …
บอกว่า..โอหนอนี่บ้าเสียแล้วนี่นะ