“การทำความดี” โจรมันก็ทำได้

มันเป็น…. “ปลายเหตุ”

“การไม่กระทำบาป” ทั้งหลายทั้งปวง

ถึงจะเป็น ….. “ต้นเหตุ”

การทำดี

นกกระจาบธรรมดา สอนธรรม

Comments

comments