เครียด เพราะ คิดวน
สับสน เพราะ คิดมาก
ลำบาก เพราะ คิดนาน
รำคาญ เพราะ คิดแย่
ผ่อนคลาย เพราะ คิดจบ
สงบ เพราะ คิดน้อย
ปล่อยวาง เพราะ คิดเป็น
สงบเย็น เพราะ คิดดี

-ดังตฤณ-