เราทำบุญกับใคร… ให้ลืม
ใครทำบุญกับเรา… ให้จำ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ