อย่าพยายามทำตัว
เป็นเจ้าของใคร หรืออะไร
เพราะสิ่งที่เราจะเป็นเจ้าของได้
มีเพียงลมหายใจของตัวเอง

-แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต-

rrem

Comments

comments