โกรธทำไหม

โกรธทำไหม เสียสมองเปล่า ๆ
ทะเลาะทำไหม เสียเวลาเปล่า ๆ

-หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-

Comments

comments