คติธรรมจากวัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี

ความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง
ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า
โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรมะ

#คติธรรมจากวัดจันทน์กะพ้อ
#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ วัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี