คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

อย่าพยายามรู้เรื่องอนาคต
ทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบัน
เวลาไม่รอ ไม่คอยใครทังนั้น

#คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์

#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

Comments

comments