คติธรรมจากวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

คนดีมีเสน่ห์
ถึงคราวเซ มีคนช่วย
แม้เทพก็อำนวย
เมตตาช่วยให้พ้นภัย

#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดสุวรรณดารารามวรวิหาร อยุธยา