หมั่นทำ ความดี เอาไว้เป็นนิสัย
เมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิต
ก็จะไม่กลัวตาย
เพราะรู้ว่าเมื่อตายแล้ว จะไปอยู่ไหน
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวตาย…

หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน