เราสร้างความดีกับใคร…เราก็ดีใจ
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้

ในทำนองเดียวกัน … การทำความชั่ว
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้

—หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม—

Comments

comments