ความสุขทั้งหลาย…
อยู่รอบตัวเรา…
แต่มักมองไม่เห็น…

1ความสุข

คำคม พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

Comments

comments