คติธรรมวันนี้ขอเสนอ

ตํ คณฺเหยฺย ยทปณฺณกํ
อ่านว่า ตัง คัณเหยยะ ยะทะปัณณะกัง
แปลว่า สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น

สิ่งไม่ผิด ถึงถือเอาสิ่งนั้น

ภาพจากวัดชลประทาน

เป็นคติธรรมที่เหมาะกับเหตุการณ์นี้ที่สุด

ไม่เห็นเป็นไรเลย ผิดนิดเดียว เขาทำได้เราก็ทำได้…

ซึ่งเป็นคำพูดที่ผิด และไม่ควรมาถือเอาเป็นทำ เพราะความผิดก็คือความผิด ผิดเล็ก ผิดน้อย ก็ไม่ควรนำมาเป็นตัวอย่างปฏิบัติ

จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ ยึดถือ คำสอนนี้ว่า “สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น” เป็นแบบอย่าง อย่าได้อ้างเหมือนเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

Comments

comments