อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ
ให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดา
นี่แหละดีที่สุดแล้ว…


—- Pacific Swallow—