มาถึงวัดเห็นดิน และต้นไม้
ยังมิใช่ เห็นวัด ดั่งความหมาย
คนเห็นวัด ต้องฝึกหัด ดัดกายใจ
จึงจะได้ บ่งชัด เห็นวัดจริง…

02

Comments

comments